HONDA CITY
 Tầm cao dẫn bước
 Honda City 1.5:  559.000.000 VNĐ
 Honda City 1.5TOP: 599.000.000 VNĐ
 HONDA CIVIC
 Bứt phá kiến tạo xu hướng
Honda Civic 1.8E:  729.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5G: 789.000.000 VNĐ
Honda Civic 1.5RS: 929.000.000 VNĐ
 HONDA ACCORD VTEC TURBO
 Định đẳng cấp – Tạo tương lai
 Honda Accord Vtec Turbo: 1.319.000.000
HONDA BRIO
Định tầm cao mới
 Honda Brio 1.2G: 418.000.000 VNĐ
Honda Brio 1.2RS: 448.000.000 VNĐ
Honda Brio 1.2RS-2 màu: 452.000.000 VNĐ
HONDA JAZZ
Jazz vị cuộc sống
Honda Jazz 1.5V: 544.000.000 VNĐ
Honda Jazz 1.5VX: 594.000.000 VNĐ
Honda Jazz 1.5RS: 624.000.000 VNĐ
HONDA HR-V
 Xứng tầm bản lĩnh tiên phong
Honda HR-V 1.5G: 786.000.000 VNĐ
Honda HR-V 1.5L: 866.000.000 VNĐ
Trắng đỏ: 871,000,000 VNĐ
HONDA CR-V
Uy lực vượt mọi giới hạn
Honda CR-V 1.5E: 983.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5G: 1.023.000.000 VNĐ
Honda CR-V 1.5L: 1.093.000.000 VNĐ