SO SÁNH CÁC LOẠI XE

1,259,000,000VNĐ

Honda BR-V

Honda BR-V G

661,000,000VNĐ

Honda BR-V

Honda BR-V L

705,000,000VNĐ
1,329,000,000VNĐ

Honda HR-V

HR-V RS

871,000,000VNĐ

Honda Civic

Honda Civic RS

870,000,000VNĐ

Honda Civic

Honda Civic G

770,000,000VNĐ
1,159,000,000VNĐ
1,109,000,000VNĐ

Honda City

Honda City RS

609,000,000VNĐ

Honda City

Honda City L

589,000,000VNĐ

Honda City

City 1.5 G

559,000,000VNĐ

Honda HR-V

Honda Hrv G

699,000,000VNĐ
1,130,000,000VNĐ

Honda Civic

Honda Civic E

730,000,000VNĐ

Honda HR-V

Honda HRV 1.5 L

826,000,000VNĐ

Honda Accord

Accord 1.5 TURBO

1,319,000,000VNĐ