SO SÁNH CÁC LOẠI XE

Honda Brio

Brio RS OP1

452,000,000VNĐ
1,329,000,000VNĐ

Honda HR-V

HR-V RS 2022

871,000,000VNĐ

Honda Civic

Civic 1.5L RS 2022

870,000,000VNĐ

Honda Civic

Civic 1.8L G 2022

770,000,000VNĐ

Honda Brio

Brio RS

448,000,000VNĐ

Honda CR-V

CR-V L

1,118,000,000VNĐ

Honda CR-V

CR-V G

1,048,000,000VNĐ

Honda City

City 1.5 RS

599,000,000VNĐ

Honda City

City 1.5 L

569,000,000VNĐ

Honda City

City 1.5 G

529,000,000VNĐ

Honda CR-V

CR-V E

998,000,000VNĐ

Honda Brio

Brio G

418,000,000VNĐ

Honda Civic

Civic 1.8L E 2022

730,000,000VNĐ

Honda HR-V

HR-V 1.8L 2022

826,000,000VNĐ

Honda Accord

Accord 1.5 TURBO

1,319,000,000VNĐ