SO SÁNH CÁC LOẠI XE

Honda Brio

Brio RS OP1

452,000,000VNĐ
1,329,000,000VNĐ

Honda HR-V

HR-V 1.5L

866,000,000VNĐ

Honda Civic

Civic 1.5 RS

929,000,000VNĐ

Honda Civic

Civic 1.8G

789,000,000VNĐ

Honda Brio

Brio RS

448,000,000VNĐ

Honda CR-V

CR-V L

1,118,000,000VNĐ

Honda CR-V

CR-V G

1,048,000,000VNĐ

Honda City 2021

City 1.5 RS

599,000,000VNĐ

Honda City 2021

City 1.5 L

569,000,000VNĐ

Honda City 2021

City 1.5 G

529,000,000VNĐ

Honda CR-V

CR-V E

998,000,000VNĐ

Honda Brio

Brio G

418,000,000VNĐ

Honda Civic

Civic 1.8E

729,000,000VNĐ

Honda HR-V

HR-V 1.5G

786,000,000VNĐ

Honda Accord

Accord 1.5 TURBO

1,319,000,000VNĐ